Denna webbsida är inte längre aktiv.

TORSDAGEN DEN 12/4 2018
VECKA 15
POLITISK JOURNAL FRÅN RIKSDAG, REGERING OCH EU
Sverige vill samarbeta med
Finland om EU:s elitstyrkor
EU:s planering för att få fram insatser för snabba insatser börjar ta form. Det stod klart efter det informella ministerrådet för försvarsministrar i Bryssel måndag-tisdag.Nytt vänsternätverk för Europa
En radikal och blocköverskridande samling för Europa. Det vill det nya nätverket Vänster för Europa åstadkomma. Genom en hemsida och via särskilda samtalsgrupper vill man bjuda in till debatt.
[6.4.2004]Arbetsgivarna ska vara med och betala
anställdas sjukpenning
Nya regler för sjukförsäkringen ökar statens utgifter med 2,4 miljarder kronor nästa år. Sjukpenningen höjs till 80 procent och tredje sjuklöneveckan slopas. Samtidigt ska arbetsgivarna betala en del av sina anställdas sjukpenning. De flesta småföretag behöver inte betala någonting alls. För kommunerna blir det desto dyrare.
[5.4.2004]LED-belysning är en ofarlig ljuskälla
EU-kommissionen har under sommaren överlämnat en detaljerad forskningsrapport som baserat på vetenskapliga tester av den nya LED-belysningen. Vid normal användning av LED-belysning vid exempelvis led konvertering har det visat sig att man inte har hittat några negativa hälsoeffekten förutom bländningsrisker från mötande biltrafik. Läs mer om rapporten hos Ljusgiganten.
[5.4.2004]"Övergångsreglerna ingen stridsfråga"
Socialdemokraterna har tagit ett steg närmare ett valmanifest inför EU-valet i sommar. Rådslaget bland partiets gräsrötter är nu avslutat. Där visar sig enigheten om nödvändigheten av övergångsregler vara total.

[5.4.2004]Sämsta ledningsformen av myndigheter mest populär
De statliga myndigheterna i landet leds inte på det sätt som regeringen rekommenderar. Regeringen följer inte sina egna riktlinjer. Den sämsta styrelseformen är den vanligaste, visar en granskning från Statskontoret.
[5.4.2004]Inga löften om sänkt skatt i vårbudgeten
Mer pengar till kommunerna och mindre till försvaret. Det är några av punkterna i uppgörelsen om vårbudgeten mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet. Men några skattesänkningar har de tre samarbetsparterna inte kunnat enas om.
[4.4.2004]Göran Hägglund ny kd-ledare
- Det här duger inte. Vi måste utmana mer. Vi kan inte köra på i gamla hjulspår, var det första som Göran Hägglund sade som nyvald partiordförande för kristdemokraterna.
[3.4.2004]Ökad arbetslöshet spränger budgettak
Utgiftstaket i statsbudgeten för i år kommer att överskridas med drygt 11 miljarder kronor, enligt nya beräkningar från Ekonomistyrningsverket, ESV. Främsta förklaringen är att arbetslösheten ökar, och därmed statens kostnader.
[2.4.2004]
Fler notiser